InsurTech Hub Podcast Artwork Image

InsurTech Hub

Emre Kutlu

Sigortacılık dikeyindeki girişimler, girişimcilik, sigorta sektörü ve Sigortacılığı kolaylaştıran tüm teknolojilerin konuşulduğu podcast.

Recent Episodes